Image

Udvikling af nye boliger i Stationsparken - 3 Forslag

Projektet omfatter 3 skitseforslag til nye boliger i Stationsparken. De nye boliger indskriver sig i områdets typolgi og tilføjer nye boliger der både tilpasser sig de eksisterende murede 1950’er bygninger og tilføjer nye boligformer.
Skitseforslagene arbejder med forskellige idéer til hvordan man kan tilføje nye inde-og uderum i det eksisterende Stationsparken. De 3 forslag er henholdsvist: Vinkelhuset, Langhuset og Punkthusene.

Sted:        Stationsparken, Buddinge

Type:        Skitseforslag

År:            2017

Status:      

Klient:       Gladsaxe kommune

FORSLAG 1: VINKELHUSET

Vinkelhuset følger Stationsparkens overordnede logik og er opbygget af to længebygninger som kobles sammen med et overdækket uderum i midten. Huset har saddeltag ligesom det øvrige stationsparken. Vinkelhusets længer er vinklet i forhold til grundens linjer og solens bevægelse på himlen. Dette gør, at de omkringliggende haver og det overdækkede uderum får mest muligt sollys hele dagen.
Vinkelhuset er opbygget af samme materialer som det resterende Stationsparken og falder derfor naturligt ind i området.

Image

Områdeplan af Stationsparken samt forslag 1: Vinkelhuset

Image

Modelfoto af Vinkelhuset

Image

Situationsplan over forslag 1: Vinkelhuset

Image

Ankomst fra gangsti og stationen

FORSLAG 2: LANGHUSET

Langhuset er opbygget af tre længebygninger der skyder sig ind i hinanden. Husene har saddeltag og er i henholdsvist 1,5 etager, 2 etager og 3 etager. På samme måde som bygningerne i det øvrige Stationsparken slutter Langhuset sig om et indre haverum som åbner sig mod solen mod syd og vest.
Langhuset følger stiens linjer og skaber et dynamisk forløb med passager fra stien og ind til det indre haveforløb.
Langhuset er opbygget af samme materialer som det resterende Stationsparken og falder derfor naturligt ind i området.

Image

Områdeplan af Stationsparken samt forslag 2: Langhuset

Image

Modelfoto af Langhuset

Image

Situationsplan over forslag 2: Langhuset

Image

Ankomst fra Stationsparken

Image

Indre gårdhave

FORSLAG 3: PUNKTHUSENE

Punkthusene består af fem huse på henholdsvist 1, 2 og 3 etage. Punkthusene er opbygget over et kvadratisk grundplan og slutter sig omkring et indre løftet gårdrum som åbner sig mod stien og Stationsparken.
Husenes højder, forskydninger og placeringer er med til at skabe et gårdrum og små nicher der i løbet af dagen har så meget dagslys og læ som muligt.
 
Den ene bygning spænder over den eksisterende sti og laver en passage gennem bygningen. Porten vil opfattes som en port til og fra Stationsparken. Og vil virke som en naturlig afslutning på hele Stationsparken.
Punkthusene er opbygget af samme materialer som det resterende Stationsparken og falder derfor naturligt ind i området.

Image

Områdeplan af Stationsparken samt forslag 3: Punkthusene

Image

Modelfoto af Punkthusene

Image

Situationsplan over forslag 3: Punkthusene

Image

Ankomst fra Stationsparken

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image