Image

Å-Dalen, Frederiksbergs grønne oase

Projektet tager udgangspunkt i to aktuelle problematikker; Støjgener og fremtidige skybrud.
Den stærkt trafikerede Åboulevard skærer sig gennem Frederiksberg og København og dette skaber et skår i byen hvor det som menneske ikke er rart at opholde sig. Samtidig er Åboulevarden et højrisikoområde for lokale oversvømmelser for nedbør i fremtiden. Å-Dals-projektet omhandler derfor etablering af et nyt parkanlæg der afvandes af regnvand og tagvand fra nærliggende bebyggelser. Samtidig etableres en grøn støjvæg der adskiller parkanlægget fra den trafikerede vej. Alle bløde trafikanter ”flyttes” fra Åboulevarden til ”Parksiden”. Dette sikrer bløde trafikanter fra støj og højner deres sikkerhed.
Med den grønne støjvæg og Å-dalen sikres kvalitet til området og de nærliggende bebyggelser samtidig med at området klimasikres for fremtiden.

Sted:        Åboulevarden, Frederiksbergs/Københavns kommune

Type:       Skitseforslag

År:            2020

Status:     Ikke opført 

Klient:       

Image

Princip for regnvandsopsamling

Image

Å-dalen og den grønne støjvæg mod Åboulevarden set fra oven

Image

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image