Image

Altan-Inddækning Spurvegården, Hvidovre

Projektet omfatter inddækning af indeliggende altaner i det bevaringsværdige Spurvegården i Hvidovre.

Sted:        Hvidovre kommune

Type:        Myndighedsprojekt

År:            2021

Status:      

Klient:       Lejerbo, Alment Boligselskab

Image

Indeliggende altaner før og efter inddækning

Image

Snit og detaljer af inddækning

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image