PRIVATE BYGHERRER

Arkitektfællesskabet tilbyder arkitekt-og byggeteknisk rådgivning i alle byggeriets faser fra første skitse til gennemgang af færdigt byggeri. Rådgivningen er opdelt i 3 faser der beskrives nærmere herunder. Hver fase kan vælges enkeltvist og afsluttes som færdig ydelse. Vi udfører typisk rådgivning inden for nybyggeri, tilbygning, ombygning, etablering af kviste og lejlighedsrenovering.

Timepris 950 kr, - inkl. moms

Prisrammen for dit projekt aftales på forhånd

 

Kontakt ARKITEKTFÆLLESSKABET

previous arrow
next arrow
Slider

01.
SKITSEFORSLAG

Skitseforslaget omhandler husets overordnede disponering, organisering, form og materialeforslag og dannes på baggrund af bygherres ønsker og gældende lovgivning. Et færdigt skitseprojekt består af ét sæt endelige tegninger á 1 plantegning, 1 facadetegning med materialer og 1 principsnit.

Skitseforslaget indeholder:

 1. Undersøgelse af specifikke planforhold (Lokalplaner, kommuneplaner mm).

 2. Indhentning af eksisterende tegninger fra kommunen.

 3. Besigtigelse og møde hos bygherre af ca. 1-1,5 time.

 4. 2-3 planforslag i 1:100 (Afhængig af projekt).

 5. 1 facade i 1:100 med materialeforslag og 1 principsnit.

 6. Møde på tegnestuen med gennemgang af tegninger og evt. rettelser.

 7. På baggrund af mødet revideres tegningerne og sendes som samlet pdf til bygherre.

Et skitseforslag til en tilbygning/ombygning estimeres til ca. 20-30 timers arkitektrådgivning af 950 kr./t inkl. moms.

Et skitseforslag til et nyt hus estimeres til ca. 40-60 timers arkitektrådgivning af 950 kr./t inkl. moms.


02.
MYNDIGHEDSPROJEKT

Myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af tegningerne til et niveau hvor man kan søge om byggetilladelse hos kommunen.
Tegningerne dokumenterer at huset overholder gældende planlovgivningen og bygningsreglementet.
Tegningerne i myndighedsprojektet er ikke byggetegninger og som udgangspunkt kan man ikke søge tilbud hos entreprenører med et myndighedsprojekt.

Myndighedsprojektet indeholder:

 1. Optegning af eksisterende forhold i 1:100 (Planer, snit og opstalter).

 2. Udarbejdelse af tegningssæt i 1:100 for fremtidige forhold (Alle nødvendige planer, snit og opstalter)

 3. Møde på tegnestuen med gennemgang af tegninger og evt. rettelser.

 4. På baggrund af mødet revideres tegningssættet.

 5. Tegningssættet får tilføjet alle nødvendige mål, kotehøjder, skrå højdegrænseplan mm. som er nødvendige for at den pågældende kommune kan give en byggetilladelse.

 6. Vi uploader tegninger og ansøgningsmateriale hos den pågældende kommune og sender en samlet pdf til bygherre.

Et myndighedsprojekt til en tilbygning/ombygning estimeres til ca. 15-25 timers arkitektrådgivning af 950 kr./t inkl. moms.

Et myndighedsprojekt til et nyt hus estimeres til ca. 30-40 timers arkitektrådgivning af 950 kr./t inkl. moms.

Vær opmærksom på:
Ved en byggetilladelse fra kommunen er bygherren forpligtet til at overholde byggetekniske krav, konstruktionskrav, energikrav og brandkrav, for senere at få en ibrugstagningstilladelse. Dokumentation og sikkerhed for at disse krav er overholdt er ikke en del af myndighedsprojektet. Dette henligger under hovedprojektet.


03.
HOVEDPROJEKT/UDBUD

Hovedprojekt/Udbud er en viderebearbejdning, detaljering og præcisering af tegningssættet, således at man kan bygge efter tegningerne og søge kvalificerede tilbud hos en hovedentreprenør. Hovedprojektet beskriver udførligt hvordan bygningen skal opføres således at den overholder gældende lovgivning ift. byggeteknik, konstruktion og energi. Og er således dækket af vores rådgiverforsikring.
Udover tegningssættet udarbejdes en beskrivende tilbudsliste, tidsplan, udbudsbrev og kontrakt til byggeaftale. Disse danner det juridiske grundlag for byggeprojektet. 
Det er også i denne fase at andre rådgivere inddrages, eks. ingeniører og landmålere. Disse koordineres med os men er ikke en del af arkitektprojektet.

Hovedprojekt/Udbud indeholder:

 1. Udarbejdelse af præcise konstruktionstegninger, plan, snit og opstalter i 1:20 relevante detaljetegninger i 1:5 samt vindues- og dørtegninger i 1:20.

 2. Udarbejdelse af beskrivende tilbudsliste der udførligt beskriver projektet og hvert enkelt bygningsdel. Dette danner sammen med tegningerne grundlag for entreprenørens tilbud.

 3. Udarbejdelse af tidsplan, udbudsbrev og øvrig dokumentation.

 4. Evt. Koordinering med øvrige rådgivere eks. ingeniører og landmålere.

 5. Møde på tegnestuen med gennemgang af tegninger og beskrivelser og evt. rettelser.

 6. Afholdelse af licitation (Udbud).

 7. Besigtigelse på grunden med bydende entreprenører.

 8. Anbefaling af entreprenør ud fra gældende kriterier.

 9. Indgåelse af byggeaftale.

Fagtilsyn og byggemøder tilkøbes i medgået tid.

Et hovedprojekt/Udbud til en tilbygning/ombygning estimeres til ca. 70-100 timers arkitektrådgivning af 950 kr./t inkl. moms 

Et hovedprojekt/Udbud til et nyt hus estimeres til ca. 100-200 timers arkitektrådgivning af 950 kr./t inkl. moms


RELATEREDE PROJEKTER:

Image

Tilbygning til sommerhus i Gilleleje

Skitseforslag/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

Image

Tilbygning til villa i Hvidovre

Skitseforslag/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

Image

Tilbygning til villa i Brønshøj

Skitseforslag/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

Image

Frydendalsvej, Frederiksberg

Skitseforslag/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

Image

Ombygning af murstensvilla, Gentofte

Skitseforslag/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

Image

Villa, Skodsborgvej

Skitseforslag/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

Image

Sommerhus, Sjællands Odde

Skitseforslag

Image

Ombygning af sommerhus I Liseleje

Skitseforslag/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

Image

Ombygning af Fredericiagade 33

Skitseprojekt/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

Image

Ombygning af 1970'er villa i Avedøre, Hvidovre

Skitseforslag/Myndighedsprojekt

Image

Renovering af Søndergodset, Vesterbro

Renoveringsprojekt

Image

Ombygning af 1930´er bungalow, Hvidovre

Skitseprojekt/Myndighedsprojekt

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16