EJENDOMSUDVIKLING

Arkitektfællesskabet tilbyder arkitekt-og byggeteknisk rådgivning i alle byggeriets faser fra første skitse til gennemgang af færdigt byggeri.

Rådgivningen er faseopdelt i henhold til Dark og  Fri´s ydelsesbeskrivelse. Hver fase kan vælges enkeltvist og kan afsluttes som færdig ydelse.

Vi udfører typisk rådgivning inden for nybyggeri, renovering og ombygning. Vi udfører også analyse og værdisætning af eksisterende kvaliteter samt visualisering og salgsprospekter.

 

 

Image

Udvalgte Ejendomsudvikling-projekter:

Image

Transformation og restaurering af Sankt peder stræde 19

Tegnestuen har tegnet en større ombygning og transformation af en ældre nyklassicistisk etageejendom på Sankt Peder Stræde i København. Ejendommen der tidligere har fungeret som kontorer er blevet omdannet til boliger. Den bevaringsværdige bygning er udvendigt blevet restaureret og indvendigt har den gennemgået en større ombygning som har indbefattet en hel ny rumfordeling i forbindelse med de nye boliger samt et helt nyt trapperum.

Image

Mørdruphusene

Rækkehuse i Espergærde

ImageImage

Konkurrenceforslag til ny kirke i sydhavnen

Arkitektfællesskabets forslag til en ny kirke i Sydhavnen i København

Ombygning af historisk hus i klosterstræde

Ombygning af ældre historisk ejendom i København

Image

Idéoplæg til overdækning af Holbækmotorvejen, Hvidovre

Hvidovre er i dag stærkt opdelt af Holbækmotorvejen der danner en klar adskillelse mellem nord og syd. Ved at overdække motorvejen og etablere en ny bydel ovenpå motorvejen vil Hvidovre blive flettet sammen på tværs af byen. Dette tilføjer ikke blot kvalitet til de omkringliggende områder og bebyggelser, man tilføjer også nye boliger, erhvervslejemål,  grønne områder og
bevægelser gennem byen.

Image

Idéoplæg til transformation af betonbygning på Frederiksberg allé

Projektet er et oplæg til hvordan man kan transformere den eksisterende modernistiske elementbygning på Frederiksberg allé. 

Image

Udvikling af garagerækkehusene

Projektet omfatter en ny rækkehusbebyggelse på eksisterende garageanlæg.

Image

Idéoplæg til Hvidovre C Studieby

Projektet er et forslag til hvordan vi, i takt med at antallet af private personbiler reduceres, kan udnytte og viderebygge det eksisterende P-dæk ved Hvidovre Station. Ved at bygge nye lette trækonstruktioner ovenpå eksisterende P-dæk kan betonkonstruktionen og de nedre parkeringspladser bibeholdes samtidig med at der etableres nye attraktive studieboliger i bæredygtige materialer.

Image

Konkurrenceforslag til ungdomsboliger i adelgade

Projektet handler om, at bo tæt i byen og om at indskrive sig mellem historistiske facader og kringlede baggårde.

Image

Kokurrenceforslag til Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark

Arkitektfællesskabets forslag til nyt Nasjonalt Fløtingsmuseum og Kompetansesenter for våtmark i Norge. Projektet er inspireret Norges industri af flydende tømmer der driver langs vandet og flyttes op på land og skaber den Norske bygningskultur.

Image

P-hus på trælastholmen, konkurrenceforslag

Forslaget er et bud på hvordan man kan lave et smukt og robust parkeringshus til Trælastholmen i Nordhavn. 

Image

Ferrosan

Kontorbebyggelse

Image

Konkurrenceforslag til nyt fugletårn på værnengene

Konkurrenceforslag til et nyt fugletårn på Værnengene i Ringkøbing-Skjern kommune. Forslaget blev af dommerkomitéten tildelt hædrende omtale.

Image

Mørdruplejlighederne

Lejligheder i Helsingør

Image

Fra industri til boliger

Tegnestuen har tegnet et idéoplæg til en ny boligbebyggelse i Nordvest. Boligbebyggelsen er lokaliseret i et tidligere industriområde og bebyggelsen er inspireret af områdets industrielle, uplanlagte og selvgroede karakter.

Image

Skitseforslag til 65 nye boliger i tingbjerg

Projektet omhandler en strategi for hvordan man kan fortætte Tingbjergs grønne gårdrum uden at forringe de iboende kvaliteter. Nye boliger foreslås bygget som lette præfabrikerede træelement-huse ovenpå eksisterende garager. Ved at bygge videre på de eksisterende garager bevares de grønne gårdrum og samtidig minimeres ressourceforbruget for opførelsen.

Image

Idéoplæg til Ny Hvidovre torv

Projektet omhandler en mulig strategi for, hvordan man kan nytænke og forbedre Hvidovres 1950ér torv uden, at forringe torvets iboende kvaliteter.

Image

Skæring bæk, konkurrenceforslag

Projektet er et bud på hvordan man kan skabe nye almene boliger med særlig fokus på fællesskaber, natur og by.

Image

Udvikling af garagehusene

Projektet omhandler en overordnet strategi for hvordan man kan fortætte 1940’erne og 1950’ernes murede
havebebyggelser. Ved at bygge ovenpå eksisterende garager kan man fortætte områderne med flere boliger uden at ødelægge de overordnede landskabelige kvaliteter. 

Image

Tømmergården

Nyopførelse af nyt tømmerlager.

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image