Image

Ombygning af Fredericiagade 33

Projektet omfatter en ombygning af Fredericiagade 33. Ombygningen vedrører en funktionsændring fra ervervslejemål til boliger med tilstødende gårdrum.

Sted:        Københavns kommune

Type:        Skitseprojekt/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

År:            2016

Status:      Opført

Klient:       Privat bygherre

Image

Ombygget stueplan

Image

Bygningsdelstegning af nyt køkken

Image

Eksisterende bindingsværksvægge bevares

Image

Gårdrum beplantes

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image