Image

Garagehusene

Projektet omhandler en overordnet strategi for hvordan man kan fortætte 1940’erne og 1950’ernes murede havebebyggelser. Havebebyggelserne har stor arkitektonisk værdi og en af de bærende kvaliteter er boligernes arkitektoniske bearbejdning i haven og landskabet. De almene boliger og deres tilknytning til haven og landskabet vidner om en kulturhistorisk vigtig periode i dansk velfærdshistorie. Tilknyttet havebebyggelserne er der typisk opført adskillige garagebygninger, der i dag delvist benyttes som private garager eller depotrum. Ved at bygge ovenpå eksisterende garager kan man fortætte områderne med flere boliger uden at ødelægge de overordnede landskabelige kvaliteter. De nye boliger tilpasses i form og udtryk til den eksisterende bebyggelse og skaber nye boliger i høj arkitektonisk kvalitet. Samtidig efterisoleres eksisterende garager, og kan fortsat benyttes til bilparkering, depotrum, fællesrum, værksted eller lign.

Sted:      1940’erne og 1950’ernes murede havebebyggelser

Type:      Projektforslag

År:           2019

Status:

Klient:

Image
Koncept-diagram
Image
Opholdsrum i åbne forskudte planer
Image
Garagehusenes form og udtryk tilpasses 1940’ erne og 1950’ernes murede etagebyggeri
Image
Perspektivisk snittegning af bolig
Image
Stueplan
Image
Konstruktionssnit
Image
Opstalt mod fælles have
Image
Værelserne åbner sig mod det centrale dobbelthøje trapperum med ovenlys

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image