Image

Grøn kile og nye boliger i Folehaven

Projektet omfatter en overordnet byfornyelse i Folehaven og indebærer en ny grøn kile med gang-og cykelsti langs den hårde trafikåre Folehaven. Projektet omfatter desuden nye boliger der i stueplan indeholder butikcenter for områdets beboere.

Sted:        Folehaven, Københavns kommune

Type:       Skitseforslag

År:            2017

Status:      

Klient:       Københavns kommune

Image

Grøn kile med gang- og cykelsti skaber en distance mellem boligområde og den hårde trafikåre Folehaven

Image

Nye boliger med butikscenter i stueplan

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image