Image

Hvidovre Stationscenter - 80 nye boliger

Projektet er et forslag til hvordan vi for fremtiden kan udnytte og viderebygge vores eksisterende parkeringshuse i takt med at antallet af private personbiler reduceres. Parkeringshusene er ofte opført i store kraftige betonkonstruktioner der er yderst ressourcekrævende at nedbryde og bortskaffe. Ved at bygge nye lette trækonstruktioner ovenpå eksisterende p-dæk kan betonkonstruktionen og de nedre parkeringspladser bibeholdes samtidig med at centeret får tilført nye attraktive boliger tæt på Station og indkøbsmuligheder. Boligerne skaber samtidig en direkte forbindelse fra Vigerslevparken til centeret og tilføjer liv til området selv når centeret er lukket.

Se projektmateriale:

HVIDOVRE C - Projektforslag.pdf

 

Sted:        Hvidovre Stationscenter

Type:       Projektforslag

År:            2020

Status:      

Klient:       

Image
Image

Eksisterende forhold

Image

Fremtidige forhold

Image

Tværsnit gennem stationscenteret, de nye ungdomsboliger og Vigerslevparken

Image

De nye boliger forbinder Hvidovre Stationscenter med Vigerslevparken

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image