Image

Kolonihavehus, København

Projektet omfatter et nyt kolonihavehus i København. Huset opføres med et simpelt bygningsvolumen med enkle og robuste materialer.

Sted:        Københavns kommune

Type:        Skitseforslag/Myndighedsprojekt

År:            2021

Status:      

Klient:       Privat bygherre

Image

Facader

Image
Image
Image

Plantegning

Image

Snit AA

Image

Snit BB

Image

Situationsplan

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image