Image

Nasjonalt Fløtingsmuseum for våtmark

Arkitektfællesskabets forslag til nyt Nasjonalt Fløtingsmuseum og Kompetansesenter for våtmark i Norge. Projektet er inspireret Norges industri af flydende tømmer der driver langs vandet og flyttes op på land og skaber den Norske bygningskultur.

Sted:       Norge

Type:      Konkurrenceforslag

År:           2020

Status:      

Klient:      Museene i Akershus

Image
Image

Snit gennem museets hovedakse og snit gennem museets haverum

Image

Ankomst til museet fra vandet

Image

Situationsplan

Image

Konceptdiagrammer

Image
Image
Image

Haverummene mellem bygningskroppene

Image

Organisationsdiagram

Image

Ankomst til museet fra landsiden

Image

Plan over museet

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image