Image

Ny Villa ved Greve Strand

Projektet omfatter en ny villa ved Greve Strand. Grunden begrænsninger i form af forskellige krav i planlovgivningen er huset tegnet med en del niveauspring. Dette skaber et helt særligt flow og bevægelse gennem huset. Overordnet kredser huset omkring et indre gårdrum og åbner sig mod haven og lukker sig mod vejen. Gennem hele processen har det været målet at tegne et hus der giver "Sommerhusstemning" hele året. 

Sted:        Greve Strand

Type:       Skitseprojekt/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

År:            2021

Status:      Igangværende

Klient:       Privat bygherre

Image

Plantegning

Image

Facadeopstalt

Image

Interiør-visualisering

Image

Isometri

Image

Facadeopstalt

Image

Snittegning

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image