Image

Etablering af tagboliger i Danalund, Hvidovre

Forslaget bygger videre på de eksisterende murede 1950´etageboliger Danalund i Hvidovre. Der etableres tagboliger med nye kviste og karnapper i tagkonstruktionen

Sted:        Hvidovre

Type:        Skitseforslag

År:            2019

Status:      

Klient:       Boligforeningen 3B

Image

Principsnit

Image
Image

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image