Image

Nyt sommerhus ved Skagen

Projektet omfatter et nyt sommerhus ved Skagen. Huset opføres i beton og fremstår som en tung klump der ligger i det bløde landskab ved Vesterhavet. Betonen suppleres med et tag i uhøvlede brædder, hvilket giver bygningen en særlig varme og glød. 

Sted:        Vesterhavet

Type:       Skitseforslag

År:            2021

Status:      Igangværende

Klient:       Skagen

Image

Facadeopstalt

Image

Plantegninger

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image