Image

Ombygning af bungalow i Vedbæk

Projektet omfatter en totalombygning af en 1960ér bungalow i Vedbæk. Hele huset ombygges og efterisoleres. Samtidig tilføjes en ny tilbygning med nye værelser og lange fine kig gennem huset. Husets udtryk er japansk inspireret og det har været intentionen, at give huset et let og elegant udtryk. Huset er beliggende ud til en stor fredsskov og det har fra starten af været hensigten, at naturen skulle have en stor rolle i udformningen af huset.

Sted:        Vedbæk

Type:       Skitseprojekt/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

År:            2021

Status:      Igangværende

Klient:       Privat bygherre

Image

Detaljetegning

Image

Plantegning

Image

Indvendige kig gennem huset

Image

Snittegning

Image

Materialeprøver

Image

Facadetegning

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image