Image

Overdækning af Holbækmotorvejen i Hvidovre

I slutningen af 1960’erne blev der anlagt en motorvej gennem Hvidovre.
Motorvejen gav dengang som nu anlæg til stor debat. Motorvejen
resulterede i et opdelt Hvidovre. Nord og syd for motorvejen.
Motorvejens konsekvenser er tydelige i byen. Store støjskærme pryder de nærliggene veje og områder. Den store skala og den uudholdelige larm
ødelægger området og dræner det for menneskeligt liv i gaden.
Ved at overdække motorvejen og etablere en ny bydel der fletter byen sammen på tværs, tilføjer man ikke blot kvalitet til de omkringliggende områder og bebyggelser, man tilføjer også nye boliger, parkering og
erhvervslejemål til byen. Samtidig skabes der nye grønne områder og
bevægelser gennem byen.

Sted:        Hvidovre kommune

Type:        Projektforslag

År:            2020

Status:      

Klient:  

Image

Snittegning

Image

Byen bindes sammen på tværs af motorvejen

Image

Eksisterende forhold

Image

Konceptdiagram

Image

Eksisterende forhold

Image

Fremtidige forhold

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image