Image

Rækkehuse på garageanlæg, Brøndbyøster

Projektet omfatter en ny rækkehusbebyggelse på eksisterende garageanlæg i Brøndbyøster. Ved at bygge lette overbygninger ovenpå eksisterende garageanlæg kan der etableres nye boliger indenfor allerede erhvervede og bebyggede matrikler. Garagerne kan fortsat fungere som garager/depotrum og kan eventuelt senere inddrages i de nye boliger.
Ved at bygge videre på garagerne mindskes eventuelle nedrivningsomkostninger og samtidig minimeres økonomiske og ressourcemæssige etableringsudgifter i kraft af at fundament og base er eksisterende

Sted:        Brøndby kommune

Type:        Projektforslag

År:            2020

Status:      

Klient:       

Image

Isometri

Image

Hævet gårdrum over garagerne 

Image

Sprængt isometri

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image