Image

Renovering af Stationsparken 2, ABG

Projektet omfatter en overordnet renovering af den almene 1950'er bebyggelse Stationsparken 2 i Søborg. Renoveringen har blandt andet indbefattet en omfattende vinduesudskiftning, nye isolerede brystninger samt et nyt værn til bebyggelsens svalegange. Arkitektfællesskabet har fungeret som rådgiver gennem hele forløbet og har varetaget løbende kontakt til beboere samt beboerpræsentationer.

Sted:        2860 Søborg

Type:        Renovering

År:            2020

Status:      

Klient:       ABG

Image

Processdiagrammer der beskriver arbejdsprocessen for ejendommens beboere

Image

Forklarende illustrationer for beboere

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image