Image

Tilbygning til étplans villa i Hvidovre

Projektet omfatter en lille tilbygning til et eksisterende hus i Hvidovre Nord. Det lille tilbygning opføres i sortmalet træ der står som kontrast til den eksisterende hvidpudsede villa.

Sted:       Hvidovre

Type:       Skitseprojekt/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

År:            2021

Status:      Opført

Klient:       Privat bygherre

Image

Plantegning

Image

Facadeopstalt

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image