Image

Tilbygning til Villa i Hvidovre

Projektet omfatter en ny tilbygning til en muret villa fra 1950'erne. Den nye tilbygning opføres i træ med en lodret træbeklædning der står i kontrast og samspil til det gule murværk på den eksisterende villa.

Sted:        Hvidovre kommune

Type:        Skitseprojekt/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

År:            2020

Status:      Igangværende

Klient:       Privat bygherre

Image

Plantegning med ny tilbygning

Image

Byggetegning af ny tilbygning

Image

Detaljetegning af udhæng

Image

Detaljetegning af tagfod

Image
Image
Image
Image
Image

Detaljetegning af kældertrappe

Image

Detaljetegning af sokkel

Image

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image