Image

Tilbygning Til Villa På Lyngvej I Solrød Strand

Projektet omfatter en ny tilbygning til en eksisterende villa i Solrød Strand. Tilbygningens volumen mimer det eksisterende hus men beklædes med træ der står i kontrast til det eksisterende.

Sted:        Solrød Strand

Type:       Hovedprojekt

År:            2021

Status:      Igangværende

Klient:       Privat bygherre

Image

Tværsnit

Image

Plantegning

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image