Image

Tingbjerg - 65 nye blandede boliger

Projektet omhandler en strategi for hvordan man kan fortætte Tingbjergs grønne gårdrum uden at forringe de iboende kvaliteter. De nye boliger bygges som lette præfabrikerede træelement-huse ovenpå eksisterende garager. Ved at bygge videre på de eksisterende garager sikres lave byggeomkostninger og samtidig minimeres ressourceforbruget for opførelsen. 

Sted:        Tingbjerg, Københavns kommune

Type:       Projektforslag

År:            2020

Status:      

Klient:       

Image

De grønne gårdrum er en af Tingbjergs store kvaliteter

Image

Ved at bygge ovenpå eksisterende garager kan man tilføje nye boliger uden at forringe de grønne gårdrum

Image

Boligerne opføres i lette præfabrikerede træelementer der sammensættes og monteres på eksisterende garager

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image