Image

Dæmningens Brandstation

Projektet omfatter en transformation og addition til Dæmningens brandstation på Vigerslevvej i Valby.
Dæmningens brandstation er en gennemført funktionalistisk brandstation opført i 1945 og tegnet af Stadsarkitekt F.C. Lund.
Projektet indbefatter en grundig analyse af bygningernes arkitektoniske, funktionelle og konstruktive kvaliteter og kommer med et forslag til en viderebyggelse af anlægget og en ny funktion i de eksisterende bygninger.

Sted:        Vigerslevvej, Valby

Type:        Skitseforslag

År:            2019

Status:      

Klient:       

Image

Axonometri over eksisterende forhold

Image
Image

Opstalt af transformeret anlæg

Image

Axonometri over transformeret anlæg

Image
Image

Model af nyt værksted

Image

Undersøgelse af proportioner på brandstationens eksisterende hovedbygning

Image

Snittegning af transformeret anlæg

Image
Image

Situationsmodel over transformeret anlæg

Image

Gårdrum og nyt værksted

Image

Visualisering af nyt værksted

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image