Image

Transformation af Schou-Epa huset, Nørrebro

Projektet omfatter en transformation af Schou-epa huset ved Nørrebro station. Bygningen er opført i 1970 og tegnet af Eva og Nils Koppel. Bygningen er tegnet og opført som et for tiden moderne stormagasin, og derfor er dagslysindtaget og den visuelle kontakt til byen begrænset. Samtidig er bygningen opført i en tid hvor der ikke var fokus på varmeisolering og dette skaber i forhold til nutidens energikrav og komfortbehov. Projektet er et bud på hvordan man kan transformere bygningen til et moderne madhus med et stort madmarked i stuen og restauranter og caféer på de øvrige etager.

Sted:        Nørrebro, København

Type:        Projektforslag

År:            2018

Status:

Klient:

Image

Koncept-diagram

Image

Axonometri over transformeret bygning

Image

Snittegning gennem transformeret bygning

Image
Snittegning gennem den omkringliggende by der inddrages som gadens rum i bygningens stueplan
Image
Facadeudsnit og konstruktionsdetaljer
Image
Facadeudsnit og konstruktionsdetaljer
Image
Nyt atrium der sikrer dagslys til alle rum i hele bygningen
Image

Model af indre atrium

Image

Model af facadeudsnit

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image