Image

Villa, Skodsborgvej

Projektet omfatter nybygning af en større villa på 400 m2 på Skodsborgvej i Nærum. Villaen indskriver sig på en stærkt kuperet grund og åbner sig mod grunden og lukker naturen ind i huset.

Sted:        Rudersdal kommune

Type:        Skitseprojekt/myndighedsprojekt/Hovedprojekt

År:            2018

Status:      Opført

Klient:       Privat bygherre

Image

Stueplan

Image

Villaen er opført på en stærkt kuperet grund og indskriver sig på grunden med sine forskudte planer og volumener

Image

Terrænmodel over huset indskrivelse på grunden

Image

Ankomst til villaen fra nordsiden

Image

Husets opholdsrum åbner sig mod det kuperede terræn mod syd

Image

Situationsmodel over husets relation mod gaden

Image

Bygningsdelstegning

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image