Image

Lydskodder i Folehaven

Bygherre                         Folehaven, Valby

Beliggenhed                    København, DK

Omfang                           -

Byggeomkostning           -

Årstal                               2017

Entreprenør                     -

Samarbejdspartnere       -

”Det bedste er at få sin nattesøvn tilbage. Det var hæsligt at høre på brandbiler og ambulancer i døgndrift, og det gav mig stress

fortæller 60-årige Tina Pedersen, der bor i 3B Folehaven og fik lydskodder foran vinduerne tidligere på året

Tegnestuen har udviklet og designet lydskodder med integreret lydisolering og friskluftsindtag til facaderne i Folehaven i København.

Folehaven der oprindelig lå perifert for byen ligger nu centralt og de oprindelige intentioner om lys og luft er derfor udfordret. I dag er Folehaven stærkt støjplaget da bebyggelsen ligger tæt op ad en af indfaldsvejene til København. Dette påvirker boligerne i en sådan grad, at livskvaliteten for beboerne kraftigt forringes. Derfor var der et stort behov for, at udvikle og opdatere de eksisterende facader til nutidigt behov.

Boligerne er bevaringsværdige og derfor er lydskoddernes udtryk udviklet med udgangspunkt i boligernes oprindelige grønne skodder og har haft til formål, at bevare så meget som muligt af bygningernes samlede karakter. Lydskodderne sikrer friskluftsindtag i boligerne samtidig med, at trafikstøjen reduceres kraftigt.
Lydskodderne er udviklet gennem en større beboerdialog og efterfulgt af en længere kommunal godkendelses-proces i samarbejde med stadsarkitektens kontor. Efterfølgende stod tegnestuen for den videre udvikling og montering i samarbejde med boligforeningen og producenten Art Andersen (nu Rambøll).

Image
Image
Image
Image
 

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image