ALMENNYTTIGE BOLIGER

Arkitektfællesskabet arbejder med almennyttige boliger. Mange af landets almene boligområder er arkitektur og landskabsarkitektur i verdensklasse. De almene boligbebyggelser er særlig karakteristisk for Danmark og spiller en central rolle for opbygningen af velfærdssamfundet.

Tegnestuen rådgiver boligforeninger og lejere med modernisering og renovering af de almene bebyggelser så boligerne for fremtiden kan leve op til moderne krav og behov.

Vi rådgiver i alle byggeriets faser fra første skitseprojekt til drift og vedligehold af det færdige byggeri. Vi har mange års erfaring med arkitektrådgivning hos den almene sektor og møder de enkelte beboere i øjenhøjde.

Arkitektfællesskabet har blandt andet arbejdet med:

• KAB, vinduesintegreret varmegenvinding, i samarbejde med Cenergia 
• ABG, projekt sunde boliger, i samarbejde med Gladsaxe kommune
• ABG, energirenovering samt vindues-og dørudskiftninger
• 3B/KAB, lydskodder i samarbejde med Rambøll, støttet af Realdania
• 3B, grøn støjvæg samt klimasikring, i samarbejde med teknologisk institut
• 3B, dørudskiftninger
• 3B, solcelle-projekter
• AAB, renovering af opgange
• AAB, byggeteknisk rådgivning samt byggetilsyn
• VIBO, diverse vindues-og dørudskiftninger
• LEJERBO, dørudskiftninger

RELATEREDE PROJEKTER:

Image

Garagehusene

Projektforslag

Image

Renovering af Stationsparken 2, Buddinge

Renoveringsprojekt

Image

Lydskodder Folehaven

Skitseforslag/Myndighedsprojekt/Hovedprojekt

Image

Byfornyelse Stengårdsparken, Buddinge

Projektforslag

Image

Udvikling af nye boliger - 3 forslag

Projektforslag

Image

Nye tagboliger Danalund, Hvidovre

Skitseforslag

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16