ALMENE BOLIGFORENINGER

Arkitektfællesskabet arbejder med almennyttige boliger. Mange af landets almene boligområder er arkitektur og landskabsarkitektur i verdensklasse. De almene boligbebyggelser er særlig karakteristisk for Danmark og spiller en central rolle for opbygningen af velfærdssamfundet.

Tegnestuen rådgiver boligforeninger og lejere med modernisering og renovering af de almene bebyggelser så boligerne for fremtiden kan leve op til moderne krav og behov.

Vi rådgiver i alle byggeriets faser fra første skitseprojekt til drift og vedligehold af det færdige byggeri. Vi har mange års erfaring med arkitektrådgivning hos den almene sektor og møder de enkelte beboere i øjenhøjde.

Image

Udvalgte projekter:

Image

3 nye ældreboliger, lejerbo afd. 134

Tegnestuen har tegnet tre nye ældreboliger for Lejerbo i Køge. De tre nye boliger er formmæssigt forskudt fra hinanden og dette skaber små private haver og ankomstsituationer. Boligerne opføres i ubehandlet træværk og et mørkt ståltag.

Image

Skæring Bæk, Konkurrenceforslag

Projektet er et bud på hvordan man kan skabe nye almene boliger med særlig fokus på fællesskaber, natur og by.

Image

Projekt sunde boliger, ABG afd. 13

Sunde Energirigtige boliger er et samarbejdsprojekt der er blevet til i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, ABG, Transition og Arkitektfællesskabet. Formålet med projektet har været at skabe et helhedsorienteret indblik i hele processen omkring energirenovering i en boligafdeling. Dette for at skabe et stærkt grundlag og udgangspunkt for beslutningsprocessen i fremtidige energirenoveringer i almene boligafdelinger.

Image

Nyt værksted og nye carporte, Lejerbo afd. 20

Tegnestuen har tegnet et lille nyt kolonihavehus til en haveforening i København. Huset er et simpelt men karakterfuldt træhus i rustikke naturmaterialer.

Image

Reklameskilt for ABG

Reklameskilt til torvet ved den almene bebyggelse Stationsparken i Gladsaxe.

Image

Altan-inddækninger på bevaringsværdige etageboliger, Spurvegården, Lejerbo afd. 133

Projektet omfatter inddækning af indeliggende altaner i det bevaringsværdige Spurvegården i Hvidovre.

Image

Udvikling Af Garagehusene

Projektet omhandler en overordnet strategi for hvordan man kan fortætte 1940’erne og 1950’ernes murede
havebebyggelser. Ved at bygge ovenpå eksisterende garager kan man fortætte områderne med flere boliger uden at ødelægge de overordnede landskabelige kvaliteter.

Image

Lydskodder, Folehaven, 3B/KAB

Projekter omfatter udvikling af lyddæmpende skodder til de karakteristiske gulstens-bebyggelser langs den støjplagede Folehaven. Projektet forsøger på bedst mulig vis at løse den komplekse problemstilling omkring lyddæmpning, friskluftsindtag og solafskærmning i samspil med en arkitektonisk forståelse og respekt for bebyggelsens karakter. Projektet er udviklet i samarbejde med Rambøll.

Image

Energirenovering, Stationsparken 1, ABG afd. 13

Tegnestuen Arkitektfællesskabet har fungeret som rådgiver i forbindelse med en omfattende energirenovering af den almene bebyggelse Stationsparken 1 i Gladsaxe.

Image

Idéoplæg til Nye tagboliger Danalund, 3B/KAB afd. 3031

Idéoplægget omhandler etablering af nye tagboliger i eksisterende tørrelofter i den almene bebyggelse Danalund i Hvidovre. De nye taglejligheder indskriver sig som en naturlig del af bebyggelsens udtryk og er med til at skabe en overordnet helhed mellem det eksisterende og det nye.

Image

Udvikling af garagerækkehusene

Projektet omfatter en ny rækkehusbebyggelse på eksisterende garageanlæg

Image

Renovering af Stationsparken 2, ABG afd 29

Projektet omfatter en overordnet renovering af den almene 1950'er bebyggelse Stationsparken 2 i Gladsaxe. Renoveringen har blandt andet indbefattet en omfattende vinduesudskiftning, nye isolerede brystninger samt et nyt værn til bebyggelsens svalegange. Arkitektfællesskabet har fungeret som rådgiver gennem hele forløbet og har varetaget løbende kontakt til beboere samt beboerpræsentationer.

Image

Energirenovering, stengårdsparken, ABG Afd. 3

Projektet omfatter en overordnet energirenovering og istandsættelse af den almene bebyggelse Stengårdsparken i Buddinge. Projektet har handlet om at modernisere bebyggelsen til nutidens krav og behov uden at kompromittere bebyggelsens oprindelige arkitektoniske intentioner. Bebyggelsen er opført i 1946 og tegnet af arkitekterne Jørgen Bo og Knud Hallberg med C. Th. Sørensen som havearkitekt.

Image

Grøn kile i Folehaven, 3B/KAB

Fondsstøttet Pilotprojekt

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image