ALMENE BOLIGFORENINGER

Arkitektfællesskabet arbejder med almennyttige boliger. Mange af landets almene boligområder er arkitektur og landskabsarkitektur i verdensklasse. De almene boligbebyggelser er særlig karakteristisk for Danmark og spiller en central rolle for opbygningen af velfærdssamfundet.

Tegnestuen rådgiver boligforeninger og lejere med modernisering og renovering af de almene bebyggelser så boligerne for fremtiden kan leve op til moderne krav og behov.

Vi rådgiver i alle byggeriets faser fra første skitseprojekt til drift og vedligehold af det færdige byggeri. Vi har mange års erfaring med arkitektrådgivning hos den almene sektor og møder de enkelte beboere i øjenhøjde.

Image

Udvikling af lydskodder i Folehaven

Image

Helhedsrenovering af Stengårdsparken

Image

Udvikling af lydskodder i Folehaven

Image

Grøn vandopsamlende støjvæg i Folehaven

Image

Renovering af svalegange i Stationsparken

Image

Projekt "Sunde energirigtige boliger"

Image

Skimmel-og fugtrenovering af Thorvald Dreyer rækkehuse

Image

Altaninddækninger på bevaringsværdige facader i Spurvegården

ARKITEKTFÆLLESSKABET

Carit Etlars vej 3

1814 Frederiksberg C

+45 22 84 59 16

Image